Rubriky
Gramatika - grammar slovíčka - vocabulary

PŘEDLOŽKY

Předložky se nauč správně

pouštěj si to neúnavně.

Potřebuješ správně vědět,

zda NA, V, či U židli sedět.

Rubriky
Gramatika - grammar

Slovní druhy v kostce

Slovní druhy třeba znáti,

jeden od druhého rozeznati.

Dneska si je řeknem stručně,

nepouštěj si to moc hlučně.